Malacky

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

späť

Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla

Základné údaje

Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla

Popis:

Obec určuje stavbám súpisné číslo a orientačné číslo, vedie evidenciu súpisných čísiel a evidenciu orientačných čísiel a udržiava ju v súlade so skutočným stavom.

Formuláre elektronických podaní:

Spôsob vybavenia:

 • Rozhodnutie o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla alebo orientačného čísla budove
 • Oznámenie o vydaní súpisného a orientačného čísla
 • Výzva na doplnenie / úpravu podania

Životné situácie:

 • Bývanie - Stavebné konanie
 • Administratívny a ekonomický chod podniku - Rozširovanie podnikania

Doplňujúce údaje

Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla

Ponúkame Vám možnosť podať žiadosť o určenie, zmenu alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla elektronicky vyplnením elektronického formulára podania. Formulár je dostupný zo záložky "Základné údaje" o elektronickej službe.

Podmienky na vyplnenie elektronického formulára podania a jeho odoslanie do elektronickej podateľne Mesta Malacky sú nasledovné:

 • musíte vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID karta) a bezpečnostný osobný kód (BOK) k nemu.
 • čip karty obsahuje kvalifikovaný certifikát, prostredníctvom ktorého môžete elektronicky podpisovať Vaše podania a súvisiace prílohy. Ak disponujete iným bezpečnostným zariadením s uloženým kvalifikovaným certifikátom (karta, USB token), môžete ho rovnako použiť na elektronické podpísanie podania a príp. príloh.
 • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu eIDklient (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS (Ústredný portál verejnej správy), blok Na stiahnutie),
 • musíte vlastniť kontaktnú čítačku čipových kariet a mať na počítači nainštalovaný ovládač k čítačke kariet (od výrobcu čítačky),
 • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu D.Signer/XAdES (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS, blok Na stiahnutie).

Po kliknutí na link  formulára podania sa prihlásite pomocou Vášho občianskeho preukazu. Návod ako sa prihlásiťelektronicky podpisovať  je zverejnený na stránkach ÚPVS, stručný postup uvádzame aj na našej stránke Elektronické služby.

Vaše podanie budete mať k dispozícii vo Vašej elektronickej schránke  na Ústrednom portáli verejnej správy v priečinku Odoslané správy. Do schránky Vám doručíme výstupný dokument alebo, ak Vaše podanie nebude kompletné, výzvu na úpravu / doplnenie podania.

V elektronickom formulári podania máte možnosť vybrať si, či si želáte doručiť rozhodnutie alebo oznámenie v elektronickej forme do Vašej elektronickej schránky alebo v listinnej forme (osobný odber alebo poštou) tak ako doteraz.

Požadované prílohy elektronického podania, stačia oscanované kópie:

 • doklad preukazujúci vlastníctvo pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku

Spomínaným dokladom môže byť:

 • List vlastníctva
 • Nájomná zmluva
 • Kolaudačné rozhodnutie na budovy a domy postavené do 01.10.1976
 • Stavebné povolenie pre budovy a domy postavené do 01.10.1976
 • Geometrický plán pre nové stavby alebo dodatočne skolaudované
 • Búracie povolenie (pri zrušení súpisného čísla)
 • Kolaudačné rozhodnutie

V prípade, že žiadateľ nemá žiadne doklady, Čestné vyhlásenie, kedy bola stavba dostavaná a kto bol jej stavebníkom (pre budovy a domy postavené do 01.10.1976) elektronicky podpísané žiadateľom (ZEP).

Elektronická služba rozširuje možnosti, ako môžete komunikovať s našim Mestom. Ak nie ste prívržencom elektronickej komunikácie, stále môžete využiť tradičné formy podávania žiadostí v listinnej forme doručené osobne do našej podateľne na prízemí Mestského úradu alebo poštou na adresu Mestského úradu. Tlačivá vo formáte .pdf si môžete stiahnuť zo stránky Mesta tak ako doteraz. Rovnako je Vám k dispozícii naše Klientské centrum na prízemí Mestského úradu.

Viac informácií môžete nájsť aj na stránke mestského portálu Súpisné a orientačné čísla.

 

Adresy

Mesto Časť mesta Ulica Súp. č. Orient. č. Popis PSČ
Malacky Malacky 4638 90101
Malacky Malacky Vinohrádok 6109 90101
Nájdených 2 záznamov.

 

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí