Malacky

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

späť

Prenájom bytových priestorov obce

Základné údaje

Prenájom bytových priestorov obce

Popis:

Obec v rámci správy majetku môže prenajímať bytové priestory v zmysle príslušného všeobecného záväzného nariadenia

Formuláre elektronických podaní:

Spôsob vybavenia:

 • Sprievodný list k návrhu zmluvy (v prílohe návrh zmluvy)
 • Odpoveď na žiadosť o prenajom (v prípade zamietnutia žiadosti)
 • Výzva na doplnenie
 • Oznámenie o predĺžení lehoty

Životné situácie:

Doplňujúce údaje

Prenájom bytových priestorov obce

Na web stránke mestského portálu Nájomné byty vo vlastníctve mesta pravidelne zverejňujeme:

 • prehľad nájomných bytov,
 • zápisnice z pridelenia bytu HBV,
 • popis troch skupín nájomných bytov mesta,
 • iné súvisiace informácie

Na tejto stránke Vám ponúkame možnosť podať žiadosť o pridelenie nájomného bytu elektronicky vyplnením elektronického formulára podania. Formulár je dostupný zo záložky "Základné údaje" o elektronickej službe.

Podmienky na vyplnenie elektronického formulára podania a jeho odoslanie do elektronickej podateľne Mesta Malacky sú nasledovné:

 • musíte vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID karta) a bezpečnostný osobný kód (BOK) k nemu.
 • čip karty obsahuje kvalifikovaný certifikát, prostredníctvom ktorého môžete elektronicky podpisovať Vaše podania a súvisiace prílohy. Ak disponujete iným bezpečnostným zariadením s uloženým kvalifikovaným certifikátom (karta, USB token), môžete ho rovnako použiť na elektronické podpísanie podania a príp. príloh.
 • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu eIDklient (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS (Ústredný portál verejnej správy), blok Na stiahnutie),
 • musíte vlastniť kontaktnú čítačku čipových kariet a mať na počítači nainštalovaný ovládač k čítačke kariet (od výrobcu čítačky),
 • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu D.Signer/XAdES (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS, blok Na stiahnutie).

Po kliknutí na link  formulára podania sa prihlásite pomocou Vášho občianskeho preukazu. Návod ako sa prihlásiťelektronicky podpisovať  je zverejnený na stránkach ÚPVS.

Vaše podanie budete mať k dispozícii vo Vašej elektronickej schránke  na Ústrednom portáli verejnej správy v priečinku Odoslané správy. Do schránky Vám doručíme všetky úradné dokumenty súvisiace so spracovaním Vášho podania.

V elektronickom formulári podania máte možnosť vybrať si, či si želáte doručiť výstupné dokumenty v elektronickej forme do Vašej elektronickej schránky alebo v listinnej forme (osobný odber alebo poštou) tak ako doteraz.

Požadované prílohy elektronického podania, stačia oscanované kópie:

 • čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je osobou blízkou osobám uvedených v §9 ods. 5 VZN č. 20/2011, musí byť elektronicky podpísané (ZEP)

Elektronická služba rozširuje možnosti, ako môžete komunikovať s našim Mestom. Ak nie ste prívržencom elektronickej komunikácie, stále môžete využiť tradičné formy podávania žiadostí v listinnej forme doručené osobne do našej podateľne na prízemí Mestského úradu alebo poštou na adresu Mestského úradu. Tlačivá vo formáte .pdf si môžete stiahnuť zo stránky Mesta tak ako doteraz.

 • Organizačný útvar

  Mestský úrad Malacky

  Bernolákova 5188/1A
  901 01 Malacky
  www.malacky.sk

 • Vybavuje 
  Mgr. Mária Matiko Štarková

  Oddelenie právne MsÚ

 • Kontakty

  Mgr. Mária Matiko Štarková

  034/79 66 112
  maria.matiko.starkova@malacky.sk
  3. poschodie, č. dverí 316

 

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí