Malacky

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

späť

Predaj ostatného nehnuteľného majetku obce

Základné údaje

Predaj ostatného nehnuteľného majetku obce

Popis:

Obec ako vlastník a správca majetku môže predávať ostatný nehnuteľný majetok obce v zmysle príslušného všeobecného záväzného nariadenia

Formuláre elektronických podaní:

Spôsob vybavenia:

 • Sprievodný list k návrhu zmluvy
 • Návrh zmluvy
 • Odpoveď na žiadosť o predaj (MA)
 • Výzva na doplnenie
 • Oznámenie o predlženi lehoty

Životné situácie:

 • Bývanie - Bytová politika
 • Administratívny a ekonomický chod podniku - Rozširovanie podnikania

Doplňujúce údaje

Predaj ostatného nehnuteľného majetku obce

Na web stránke mestského portálu Prevody a prenájmy majetku pravidelne zverejňujeme návrhy na prevod majetku za jednotlivé roky. Aktuálny zoznam návrhov na prevod nehnuteľného majetku mesta Malacky a v prospech mesta Malacky v roku 2015 nájdete TU.

Ponúkame Vám možnosť podať žiadosť o predaj ostatného nehnuteľného mestského majetku elektronicky vyplnením elektronického formulára podania. Formulár je dostupný zo záložky "Základné údaje" o elektronickej službe.

Podmienky na vyplnenie elektronického formulára podania a jeho odoslanie do elektronickej podateľne Mesta Malacky sú nasledovné:

 • musíte vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID karta) a bezpečnostný osobný kód (BOK) k nemu.
 • čip karty obsahuje kvalifikovaný certifikát, prostredníctvom ktorého môžete elektronicky podpisovať Vaše podania a súvisiace prílohy. Ak disponujete iným bezpečnostným zariadením s uloženým kvalifikovaným certifikátom (karta, USB token), môžete ho rovnako použiť na elektronické podpísanie podania a príp. príloh.
 • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu eIDklient (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS (Ústredný portál verejnej správy), blok Na stiahnutie),
 • musíte vlastniť kontaktnú čítačku čipových kariet a mať na počítači nainštalovaný ovládač k čítačke kariet (od výrobcu čítačky),
 • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu D.Signer/XAdES (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS, blok Na stiahnutie).

Po kliknutí na link  formulára podania sa prihlásite pomocou Vášho občianskeho preukazu. Návod ako sa prihlásiťelektronicky podpisovať  je zverejnený na stránkach ÚPVS.

Vaše podanie budete mať k dispozícii vo Vašej elektronickej schránke  na Ústrednom portáli verejnej správy v priečinku Odoslané správy. Do schránky Vám doručíme všetky úradné dokumenty súvisiace so spracovaním Vášho podania.

V elektronickom formulári podania máte možnosť vybrať si, či si želáte doručiť výstupné dokumenty v elektronickej forme do Vašej elektronickej schránky alebo v listinnej forme (osobný odber alebo poštou) tak ako doteraz.

Požadované prílohy elektronického podania, stačia oscanované kópie:

 • kópia katastrálnej mapy s vyznačením hraníc záujmového pozemku,
 • čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je osobou blízkou osobám uvedených v §9 ods. 5 VZN č. 20/2011, musí byť elektronicky podpísané (ZEP),
 • pri žiadosti o predaj nehnuteľnosti väčšieho rozsahu žiadateľ predkladá aj výpis záväzkov voči mestu. Túto prílohu vie žiadateľ získať využitím súvisiacej služby Potvrdzovanie výšky záväzkov voči obci.

Elektronická služba rozširuje možnosti, ako môžete komunikovať s našim Mestom. Ak nie ste prívržencom elektronickej komunikácie, stále môžete využiť tradičné formy podávania žiadostí v listinnej forme doručené osobne do našej podateľne na prízemí Mestského úradu alebo poštou na adresu Mestského úradu. Tlačivá vo formáte .pdf si môžete stiahnuť zo stránky Mesta tak ako doteraz.

 

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí