Malacky

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

späť

Povoľovanie umiestnenia informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia

Základné údaje

Povoľovanie umiestnenia informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia

Popis:

Obec môže vydávať povolenia na umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia.

Formuláre elektronických podaní:

Spôsob vybavenia:

 • Výzva na doplnenie a prerušenie správneho konania
 • Rozhodnutie o zastavení konania
 • Rozhodnutie o umiestnení informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia

Životné situácie:

 • Administratívny a ekonomický chod podniku - Rozširovanie podnikania

Doplňujúce údaje

Povoľovanie umiestnenia informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia

Informácie k povoľovaniu umiestnenia informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia v mesta Malacky zverejňujeme na stránke mestského portálu Umiestnenie reklamy.

Ponúkame Vám možnosť podať žiadosť o povolenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia elektronicky vyplnením elektronického formulára podania. Formulár je dostupný zo záložky "Základné údaje" o elektronickej službe.

Podmienky na vyplnenie elektronického formulára podania a jeho odoslanie do elektronickej podateľne Mesta Malacky sú nasledovné:

 • musíte vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID karta) a bezpečnostný osobný kód (BOK) k nemu.
 • čip karty obsahuje kvalifikovaný certifikát, prostredníctvom ktorého môžete elektronicky podpisovať Vaše podania a súvisiace prílohy. Ak disponujete iným bezpečnostným zariadením s uloženým kvalifikovaným certifikátom (karta, USB token), môžete ho rovnako použiť na elektronické podpísanie podania a príp. príloh.
 • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu eIDklient (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS (Ústredný portál verejnej správy), blok Na stiahnutie),
 • musíte vlastniť kontaktnú čítačku čipových kariet a mať na počítači nainštalovaný ovládač k čítačke kariet (od výrobcu čítačky),
 • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu D.Signer/XAdES (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS, blok Na stiahnutie).

Po kliknutí na link  formulára podania sa prihlásite pomocou Vášho občianskeho preukazu. Návod ako sa prihlásiťelektronicky podpisovať  je zverejnený na stránkach ÚPVS, stručný postup uvádzame aj na našej stránke Elektronické služby.

Vaše podanie budete mať k dispozícii vo Vašej elektronickej schránke  na Ústrednom portáli verejnej správy v priečinku Odoslané správy. Do schránky Vám doručíme rozhodnutie alebo, ak Vaše podanie nebude kompletné, výzvu na úpravu / doplnenie podania.

V elektronickom formulári podania máte možnosť vybrať si, či si želáte doručiť rozhodnutie v elektronickej forme do Vašej elektronickej schránky alebo v listinnej forme (osobný odber alebo poštou) tak ako doteraz.

Požadované prílohy elektronického podania, stačia oscanované kópie:

 • Dokumentácia obsahujúca technický popis zariadenia
 • Lokalizácia umiestnenia na fasáde objektu alebo na pozemku
 • List vlastníctva alebo nájomná zmluva

Elektronická služba rozširuje možnosti, ako môžete komunikovať s našim Mestom. Ak nie ste prívržencom elektronickej komunikácie, stále môžete využiť tradičné formy podávania žiadostí v listinnej forme doručené osobne do našej podateľne na prízemí Mestského úradu alebo poštou na adresu Mestského úradu. Rovnako je Vám k dispozícii naše Klientské centrum na prízemí Mestského úradu. Tlačivá vo formáte .pdf si môžete stiahnuť zo stránky Mesta tak ako doteraz.

 • Organizačný útvar

  Mestský úrad Malacky

  Bernolákova 5188/1A
  901 01 Malacky
  www.malacky.sk

 • Vybavuje 

  Ing. Lenka Jánošová

  Útvar výstavby a životného prostredia

  Helena Feriancová

  Stavebný úrad MsÚ

 • Kontakty

  Lenka Jánošová
  034/79 66 171
  lenka.janosova@malacky.sk
  4. poschodie č. dverí 413

  Helena Feriancová
  034/79 66 156

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí