Malacky

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

späť

Povoľovanie prístupu k archívnym dokumentom a registratúrnym záznamom

Základné údaje

Povoľovanie prístupu k archívnym dokumentom a registratúrnym záznamom

Popis:

Mestské archívy umožňujú prístup k archívnym dokumentom vyhotovovaním odpisov, výpisov, kópií, potvrdení, štúdiom. Mestská registratúra môže na vyžiadanie sprístupniť svoje záznamy občanom predovšetkým formou vyhotovovania odpisov, výpisov, kópií a potvrdení.

Formuláre elektronických podaní:

Spôsob vybavenia:

 • Odpis dokumentu
 • Výpis z dokumentu
 • Potvrdenie z dokumentu
 • Kópia dokumentu
 • Notifikácia žiadateľa o sprístupnení archívneho dokumentu a registratúrneho záznamu

Životné situácie:

 • Podpora podnikania - Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy
 • Občan a štát - Slobodný prístup k informáciám, prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy

Doplňujúce údaje

Povoľovanie prístupu k archívnym dokumentom a registratúrnym záznamom

Ponúkame Vám možnosť podať žiadosť o prístup k archívnym dokumentom formou odpisu, výpisu, potvrdenia alebo kópie elektronicky vyplnením elektronického formulára podania. Formulár je dostupný zo záložky "Základné údaje" o elektronickej službe.

Podmienky na vyplnenie elektronického formulára podania a jeho odoslanie do elektronickej podateľne Mesta Malacky sú nasledovné:

 • musíte vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID karta) a bezpečnostný osobný kód (BOK) k nemu.
 • čip karty obsahuje kvalifikovaný certifikát, prostredníctvom ktorého môžete elektronicky podpisovať Vaše podania a súvisiace prílohy. Ak disponujete iným bezpečnostným zariadením s uloženým kvalifikovaným certifikátom (karta, USB token), môžete ho rovnako použiť na elektronické podpísanie podania a príp. príloh.
 • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu eIDklient (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS (Ústredný portál verejnej správy), blok Na stiahnutie),
 • musíte vlastniť kontaktnú čítačku čipových kariet a mať na počítači nainštalovaný ovládač k čítačke kariet (od výrobcu čítačky),
 • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu D.Signer/XAdES (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS, blok Na stiahnutie).

Po kliknutí na link  formulára podania sa prihlásite pomocou Vášho občianskeho preukazu. Návod ako sa prihlásiťelektronicky podpisovať  je zverejnený na stránkach ÚPVS, stručný postup uvádzame aj na našej stránke Elektronické služby.

Vaše podanie budete mať k dispozícii vo Vašej elektronickej schránke  na Ústrednom portáli verejnej správy v priečinku Odoslané správy. Do schránky Vám doručíme výstup alebo, ak Vaše podanie nebude kompletné, výzvu na úpravu / doplnenie podania.

V elektronickom formulári podania máte možnosť vybrať si, či si želáte doručiť rozhodnutie o výstup v elektronickej forme do Vašej elektronickej schránky alebo v listinnej forme (osobný odber alebo poštou) tak ako doteraz.

Elektronická služba rozširuje možnosti, ako môžete komunikovať s našim Mestom. Ak nie ste prívržencom elektronickej komunikácie, stále môžete využiť tradičné formy podávania žiadostí v listinnej forme doručené osobne do našej podateľne na prízemí Mestského úradu alebo poštou na adresu Mestského úradu. 

 

 

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí