Malacky

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

späť

Platenie miestnych daní

Základné údaje

Platenie miestnych daní

Popis:

Táto služba umožňuje zaplatiť miestne dane uložené obcou. Platba je realizovaná elektronickým spôsobom.

Formuláre elektronických podaní:

Služba neposkytuje možnosť podať elektronické podanie

Spôsob vybavenia:

 • Výzva na zaplatenie nedoplatku (v prípade zistenia nedoplatku)

Životné situácie:

Doplňujúce údaje

Platenie miestnych daní

Kliknite na odkaz Výpis z osobného účtu.

Odkaz Vás nasmeruje do privátnej sekcie CG egov portálu, kde po prihlásení uvidíte prehľad všetkých daňových záznamov, ktoré mesto eviduje v súvislosti s Vami ako daňovníkom. V privátnej zóne máte k dispozícii nasledovné údaje:

 • Aktuálne zdaňovacie obdobie
 • Staršie zdaňovacie obdobia
 • Daňové objekty
 • Daňové objekty - stavby
 • Daňové objekty - byty
 • Daňové objekty - pozemky
 • Saldo na dani - aktuálne zdaňovacie obdobie
 • Pohyby na dani
 • Celkové saldo osoby

Miestnu daň je môžete zaplatiť:

 • prevodom z účtu v peňažnom ústave na účet správcu dane
 • vkladom v hotovosti na účet správcu dane
 • v hotovosti priamo do pokladne MsÚ Malacky. Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť platobný výmer

Účet správcu dane:

Prima banka Slovensko, a. s., Žilina, pobočka Malacky, č. ú. 3200105003/ 5600, IBAN SK36 5600 0000 0032 0010 5003, konštantný symbol 0558, variabilný a špecifický symbol je uvedený v príslušnom Rozhodnutí.

Všetky platobné výmery sú k dispozícii aj v privátnej zóne daňovníka na CG egov portáli.

Dlžníci

Dlžník Adresa dlžníka Suma daňových nedoplatkov Suma daňových nedoplatkov k 31.12. predch. roka Mena
Jozef Karovič Budovateľská 2512/12 0,00 648,16 EUR
Eva Biharyová Stupavská 1340/163 340,40 650,92 EUR
Anna Taškárová D. Skuteckého 1650/16 135,08 160,92 EUR
Alena Chrupková Stupavská 1321/125 751,90 751,90 EUR
Ľudmila Horváthová 1. mája 2378/49 0,00 272,10 EUR
Ľudmila Tarabová Janka Kráľa 548/30 271,16 271,16 EUR
Viera Žilavá Záhorácka 1934/59 294,10 294,10 EUR
Jozef Stanek Ľudovíta Fullu 1641/2 0,00 308,91 EUR
Peter Osuský Stupavská 2239/20 284,63 455,11 EUR
Ernest Rössler Sládkovičova 342/8 0,00 336,23 EUR
Zdeňka Balážová D. Skuteckého 1650/16 1144,46 1144,46 EUR
Dagmar Habová gen. M. R. Štefánika 1265/97 984,60 984,60 EUR
Andrea Jurovatá Veľkomoravská 2150/38 178,30 178,30 EUR
Ľubica Babincová 249,60 249,60 EUR
Marek Homlitaš Štúrova 2491/149 209,50 327,22 EUR
Linda Gregovská D. Skuteckého 1650/16 807,85 807,85 EUR
Hana Balážová 1. mája 97/40 376,24 576,37 EUR
Ramon Jonáš D. Skuteckého 1650/16 298,67 298,67 EUR
Radka Halabrínová 190,66 190,66 EUR
Andrea Turoňová Ivana Bukovčana 6123/22 296,55 492,49 EUR
Nájdených 952 záznamov, zobrazujem 1 až 20.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí