Malacky

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

späť

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Doplňujúce údaje

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Kliknite na odkaz Výpis z osobného účtu.

Odkaz Vás nasmeruje do privátnej sekcie CG egov portálu, kde po prihlásení uvidíte prehľad všetkých daňových záznamov, ktoré mesto eviduje v súvislosti s Vami ako poplatníkom. V privátnej zóne máte k dispozícii nasledovné údaje:

  • Poplatníci
  • Poplatky
  • Poplatky za komunálny odpad
  • Poplatky za psa
  • Poplatky ostatné
  • Saldo za miestne dane

Poplatok je môžete zaplatiť:

  • prevodom z účtu v peňažnom ústave na účet správcu dane
  • vkladom v hotovosti na účet správcu dane
  • v hotovosti priamo do pokladne MsÚ Malacky. Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť platobný výmer

Účet správcu dane:

 

Prima banka Slovensko, a. s., Žilina, pobočka Malacky, č. ú. 3200105003/ 5600, IBAN SK36 5600 0000 0032 0010 5003, konštantný symbol 0558, variabilný a špecifický symbol je uvedený v príslušnom Rozhodnutí.

Všetky platobné výmery sú k dispozícii aj v privátnej zóne daňovníka na CG egov portáli.

 

Dlžníci

Dlžník Adresa dlžníka Suma daňových nedoplatkov Suma daňových nedoplatkov k 31.12. predch. roka Mena
Milan Kolárik Jána Hollého 2501/33 419,66 419,66 EUR
Tomáš Cabicar Ľ. Kukorelliho 2707/4 263,36 263,36 EUR
František Martinec súp. č. 111 321,26 321,26 EUR
Štefan Salay D. Skuteckého 1650/16 240,52 522,23 EUR
Margita Tančiboková 261,84 261,84 EUR
Jozef Karovič Budovateľská 2512/12 0,00 648,16 EUR
Eva Biharyová Stupavská 1340/163 340,40 650,92 EUR
Ondrej Richweis Sadová 2568/42 106,28 346,14 EUR
Jaroslav Lamoš Požiarnicka 1097/29 183,82 183,82 EUR
Anna Taškárová D. Skuteckého 1650/16 135,08 160,92 EUR
Jozef Sedlák Cesta mládeže 2388/4 378,59 449,00 EUR
Alena Chrupková Stupavská 1321/125 751,90 751,90 EUR
Eva Danielová D. Skuteckého 1650/16 0,00 220,49 EUR
Ján Biháry Stupavská 1340/163 587,62 602,52 EUR
Rudolf Danihel 543,47 543,47 EUR
Ján Knápek D. Skuteckého 1635/8 410,42 410,42 EUR
Mária Tarabová Vajanského 111/5 165,36 165,36 EUR
Marian Jursa Veľkomoravská 2413/27 0,00 190,06 EUR
Štefan Galba Radlinského 1088/25 2539,32 2539,32 EUR
Ferdinand Eliaš 183,36 183,36 EUR
Nájdených 1 086 záznamov, zobrazujem 1 až 20.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí