Malacky

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

späť

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Doplňujúce údaje

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Kliknite na odkaz Výpis z osobného účtu.

Odkaz Vás nasmeruje do privátnej sekcie CG egov portálu, kde po prihlásení uvidíte prehľad všetkých daňových záznamov, ktoré mesto eviduje v súvislosti s Vami ako poplatníkom. V privátnej zóne máte k dispozícii nasledovné údaje:

  • Poplatníci
  • Poplatky
  • Poplatky za komunálny odpad
  • Poplatky za psa
  • Poplatky ostatné
  • Saldo za miestne dane

Poplatok je môžete zaplatiť:

  • prevodom z účtu v peňažnom ústave na účet správcu dane
  • vkladom v hotovosti na účet správcu dane
  • v hotovosti priamo do pokladne MsÚ Malacky. Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť platobný výmer

Účet správcu dane:

 

Prima banka Slovensko, a. s., Žilina, pobočka Malacky, č. ú. 3200105003/ 5600, IBAN SK36 5600 0000 0032 0010 5003, konštantný symbol 0558, variabilný a špecifický symbol je uvedený v príslušnom Rozhodnutí.

Všetky platobné výmery sú k dispozícii aj v privátnej zóne daňovníka na CG egov portáli.

 

Dlžníci

Dlžník Adresa dlžníka Suma daňových nedoplatkov Suma daňových nedoplatkov k 31.12. predch. roka Mena
Anna Mládeková Pezinská 2489/31 345,16 345,16 EUR
Mária Wagnerová Kukučínova 2314/73 1168,26 1173,46 EUR
Milan Kolárik Jána Hollého 2501/33 425,06 425,06 EUR
Štefan Markušic 206,13 206,13 EUR
František Martinec súp. č. 111 321,26 321,26 EUR
Jozef Karovič Budovateľská 2512/12 884,51 884,51 EUR
Eva Biharyová Stupavská 1340/163 220,99 382,01 EUR
Jaroslav Lamoš Požiarnicka 1097/29 183,82 183,82 EUR
František Masarovič arm. gen. L. Svobodu 2644/37 0,00 245,44 EUR
Alena Chrupková Stupavská 1321/125 809,74 809,74 EUR
Peter Chvastek Duklianskych hrdinov 632/11 192,49 192,49 EUR
Mária Tarabová Vajanského 111/5 476,08 476,08 EUR
Karel Heinz Záhorácka 1935/89 245,10 245,10 EUR
Vlasta Balážová 770,84 770,84 EUR
Mária Balážová Hlboká 5001/35 0,00 536,27 EUR
Jaroslava Babjaková 192,25 192,25 EUR
Jozef Malášek Písniky 766/13 132,39 409,22 EUR
Eva Danielová Nádražná 1138/11 403,77 403,77 EUR
Ľudmila Tarabová Janka Kráľa 548/30 93,81 434,31 EUR
Viera Žilavá Záhorácka 1934/59 208,07 208,07 EUR
Nájdených 1 583 záznamov, zobrazujem 1 až 20.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí