Malacky

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

späť

Informovanie o centrách voľného času

Základné údaje

Informovanie o centrách voľného času

Popis:

Obec informuje verejnosť o centrách voľného času, ktoré zriadila a spravuje

Formuláre elektronických podaní:

Služba neposkytuje možnosť podať elektronické podanie

Spôsob vybavenia:

Informácie sú uvedené v záložke "Doplňujúce údaje"

Životné situácie:

Doplňujúce údaje

Informovanie o centrách voľného času

Centrum voľného času

Centrum voľného času je organizácia, ktorú zriadilo Mesto Malacky za účelom organizácie a zabezpečenia mimoškolských vzdelávacích a voľnočasových aktivít pre deti z mesta a okolitých obcí.

Centrum voľného času (CVČ)

M. Rázusa 30

901 01 Malacky

Tel: 034/772 22 28,

Telefónne číslo na správcu ihriska: 0917516307

www.cvcmalacky.sk

Riaditeľka: Mgr. Alžbeta Šurinová

Centrum voľného času v Malackách,

ktoré mnohí poznajú pod názvom Cvečko, patrí medzi inštitúcie s celoregionálnou pôsobnosťou. Táto organizácia má ambíciu zapojiť čo najväčšie množstvo detí do aktívneho vyžívania voľného času. Chceme, aby sa im aktívny prístup k neustálemu osobnostnému rastu stal návykom. V pravidelnej činnosti, ktorú ponúkame vo forme mnohých /50/ krúžkov, vsádzame na kvalitu ponúkaných aktivít. Do príležitostnej činnosti, ktorá je počas celého kalendárneho roka, zapájame celé rodiny, a tak chceme prispieť k podpore rodiny ako základného článku. V našom zariadení ponúkame na získanie nových vedomostí, zručností a poznatkov jazykovú výučbu / nemecký, anglický a francúzsky jazyk/, rôzne druhy umeleckej a  remeselnej činnosti a mnohé druhy športov. Veľmi obľúbený je futbal , ktorým vychovávame základňu pre naše futbalové kluby. Z menej tradičných športov záujem je o hokejbal, plávanie a v poslednom období o šach a lukostreľbu. Z netradičných športov sa veľkej obľube teší joga a kondičné cvičenie. Pohybu sa venujú najmä dievčatá v niekoľkých tanečných krúžkoch určených pre najmenších ako je tanečná rytmika až po tanečníčky a tanečníkov predvádzajúcich svoje umenie na spoločenských akciách. Veľmi úspešné sú najmä mažoretky a break-dance. Medzi zaujímavé krúžky patrí paličkovanie, výroba šperkov z korálkov, letecký modelári. V dnešnej dobe je veľmi ťažko ponúknuť mladým ľuďom niečo, čo by ich bavilo a malo pritom aj atribút aktívneho spôsobu využívania voľného času. Nahradiť sedenie za počítačom je veľmi ťažké u mnohých dnešných mladých ľudí. A tak vymýšľame originálne a moderné aktivity, ktoré by odrážali nielen dobu, ale mali aj iné vyššie poslanie.

Mgr. Alžbeta Šurinová

Centrá voľného času

Typ školy/zariadenia Druh školy/zariadenia Zariadenie Ulica Súp. č. Orient. č. Zriaďovateľ Riaditeľ
Centrum voľného času Centrum voľného času Centrum voľného času Martina Rázusa 2383 30 Mesto Malacky Mgr. Alžbeta Šurinová
Nájdený jeden záznam.
 • Organizačný útvar

  Mestský úrad Malacky

  Bernolákova 5188/1A
  901 01 Malacky
  www.malacky.sk

 • Vybavuje
  PaedDr. Radoslav Navrátil

  Školský úrad MsÚ

 • Kontakty

  PaedDr. Radoslav Navrátil
  034/796 61 16
  skolsky.urad@malacky.sk
  3. poschodie, č. dverí 310

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí