Malacky

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

späť

Informovanie o centrách voľného času

Základné údaje

Informovanie o centrách voľného času

Popis:

Obec informuje verejnosť o centrách voľného času, ktoré zriadila a spravuje

Formuláre elektronických podaní:

Služba neposkytuje možnosť podať elektronické podanie

Spôsob vybavenia:

Informácie sú uvedené v záložke "Doplňujúce údaje"

Životné situácie:

Doplňujúce údaje

Informovanie o centrách voľného času

Centrum voľného času

Centrum voľného času je organizácia, ktorú zriadilo Mesto Malacky za účelom organizácie a zabezpečenia mimoškolských vzdelávacích a voľnočasových aktivít pre deti z mesta a okolitých obcí.

Centrum voľného času (CVČ)

M. Rázusa 30

901 01 Malacky

Tel: 034/772 22 28,

Telefónne číslo na správcu ihriska: 0917516307

www.cvcmalacky.sk

Riaditeľka: Mgr. Alžbeta Šurinová

Centrum voľného času v Malackách,

ktoré mnohí poznajú pod názvom Cvečko, patrí medzi inštitúcie s celoregionálnou pôsobnosťou. Táto organizácia má ambíciu zapojiť čo najväčšie množstvo detí do aktívneho vyžívania voľného času. Chceme, aby sa im aktívny prístup k neustálemu osobnostnému rastu stal návykom. V pravidelnej činnosti, ktorú ponúkame vo forme mnohých /50/ krúžkov, vsádzame na kvalitu ponúkaných aktivít. Do príležitostnej činnosti, ktorá je počas celého kalendárneho roka, zapájame celé rodiny, a tak chceme prispieť k podpore rodiny ako základného článku. V našom zariadení ponúkame na získanie nových vedomostí, zručností a poznatkov jazykovú výučbu / nemecký, anglický a francúzsky jazyk/, rôzne druhy umeleckej a  remeselnej činnosti a mnohé druhy športov. Veľmi obľúbený je futbal , ktorým vychovávame základňu pre naše futbalové kluby. Z menej tradičných športov záujem je o hokejbal, plávanie a v poslednom období o šach a lukostreľbu. Z netradičných športov sa veľkej obľube teší joga a kondičné cvičenie. Pohybu sa venujú najmä dievčatá v niekoľkých tanečných krúžkoch určených pre najmenších ako je tanečná rytmika až po tanečníčky a tanečníkov predvádzajúcich svoje umenie na spoločenských akciách. Veľmi úspešné sú najmä mažoretky a break-dance. Medzi zaujímavé krúžky patrí paličkovanie, výroba šperkov z korálkov, letecký modelári. V dnešnej dobe je veľmi ťažko ponúknuť mladým ľuďom niečo, čo by ich bavilo a malo pritom aj atribút aktívneho spôsobu využívania voľného času. Nahradiť sedenie za počítačom je veľmi ťažké u mnohých dnešných mladých ľudí. A tak vymýšľame originálne a moderné aktivity, ktoré by odrážali nielen dobu, ale mali aj iné vyššie poslanie.

Mgr. Alžbeta Šurinová

Centrá voľného času

Nenašli sa žiadne záznamy.

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí